Top Sản Phẩm Nổi Bật

Kiến Thức Về Gỗ

Nhiều cơ hội cho ngành gỗ Việt Nam từ nhu cầu thị trường thế giới​

Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ của Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thị trường và gia tăng giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.
11:01 AM 24/12/2018 2,486
Kiến Thức Về Gỗ

Ngành gỗ: Tiềm năng xuất khẩu lớn nhưng thiếu nguyên liệu

Để ngành gỗ phát triển bền vững trong thời gian tới, bài toán nguyên liệu cần được giải quyết đồng bộ với nhiều giải pháp khác.
10:51 AM 24/12/2018 2,459
Kiến Thức Về Gỗ

Viêt Nam đứng trước nguy cơ thiếu gỗ nguyên liệu

Ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt gỗ nguyên liệu, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc cấm khai thác gỗ từ rừng tự nhiên.
10:11 AM 24/12/2018 2,553
Kiến Thức Về Gỗ

Ngành gỗ và bài toán nguyên liệu

Với các FTA có hiệu lực từ năm 2018, ngành gỗ sẽ bước vào một giai đoạn mới với nhiều triển vọng tăng trưởng xuất khẩu (XK). Cùng với cơ hội này, thách thức trong nguồn cung nguyên liệu cũng tăng lên không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng và nguồn gốc
10:03 AM 24/12/2018 2,539
Facebook