Bộ Salon Triện Nghê Đỉnh 10 Món Tay 24 - Cẩm Lai Việt Nam

salon-2

3,200,000,000 đ

- Tên sản phẩm : Bộ Salon Triện Nghê Đỉnh 10 Món Tay 24 - Cẩm Lai Việt Nam
- Bộ gồm: 10 món
- Loại gỗ: Cẩm Lai Việt Nam
- Phù hợp với không gian trên 80m2