Bộ Trường Kỉ Gỗ Cẩm Lai Paorosa

Salon-8

195,000,000 đ

- Tên sản phẩm : Bộ Trường Kỉ Gỗ Cẩm Lai Paorosa
- Bộ gồm:
- Loại gỗ: Gỗ Cẩm Lai Paorosa
- Phù hợp với không gian trên 25m2